Träna på att tala: Betoning och gester

RetorikÄmne
KonferensMöteSkolklassWorkshopPassar till
1-55-1010-2020-40>40Gruppstorlek
<20 minTid
Denna övning ska göras när du vet vad du vill förmedla i ett tal eller samtal, men känner dig osäker på hur du ska betona och framföra dina ord.

Denna övning ska göras när du vet vad du vill förmedla i ett tal eller samtal, men känner dig osäker på hur du ska betona och framföra dina ord.

Övningen kan kännas konstig eller tillgjord när du utför den, men den kommer att hjälpa när det väl är dags att utföra ditt tal!

  1. Skriv ner ett kort manus som innehåller det du vill förmedla i din argumentation. Du behöver inte skriva ner allt du ska säga ord för ord, men texten ska innehålla allt som är viktigt.
  2. Gå igenom din text mening för mening, och stryk under alla pronomen och nyckelord – både verb och substantiv (exempelvis: Jag tycker att vi borde minska vår köttkonsumtion).
  3. Börja sakta men säkert framföra texten muntligt på detta vis: när du kommer till ett understruket ord ska du betona ordet extra högt och tydligt samtidigt som du gör en fysisk gest med dina händer. Gesterna du ska använda är följande:
  4. För varje pronomen ska du peka på den du talar om. T.ex. om ordet är ”jag” ska du peka på dig själv. Om du talar om någon som inte är närvarande, t.ex. ”han”, välj ett ställe i rummet där du kan föreställa dig att personen eller personerna står och peka på det. För varje verb, hitta på en enkel gest som kan symbolisera
    verbet. Det ska vara mycket enkelt och behöver inte tydligt visa verbet – det viktigaste är att du alltid använder samma gest för samma verb.
  5. Om ordet är ”minska” kan du till exempel ta upp handen och föra den nedåt. För varje substantiv väljer du ett objekt att peka på i rummet – vilket som helst som nu får symbolisera substantivet. Det behöver inte alls ha någon koppling, om
    substantivet är ”köttkonsumtion” kan du peka på ett bord eller en papperskorg.
  6. Gå igenom hela texten igen långsamt och upprepa gesterna som associeras med varje understruket ord samtidigt som du uttalar orden överdrivet tydligt. Upprepa detta flera gånger tills du har gått igenom texten minst fem gånger.

TIPS!
När du ska framföra din argumentation i ett riktigt sammanhang (som i ett tal, en debatt, eller ett viktigt samtal) behöver du inte tänka på att uttala orden överdrivet långsamt, och inte heller framföra gesterna. Men övningen kommer förmodligen ha hjälpt dig och det kommer kännas lätt och naturligt att framföra din argumentation, och din röst kommer naturligt att betona alla nyckelord.