Debattspelens syfte är att ge unga på gymnasiet lust och konkreta verktyg för att delta i samhällsdebatten. Projektet äger rum både i skolan och på fritiden och består av tre delar: Lektioner, Träningsläger, Tävling.

SÅ HÄR FUNGERAR DET!

1.

Läraren anmäler sin klass till Debattspelen och vi levererar färdiga lektioner och lärarhandledning.

2.

Fem elever från varje anmäld skola väljs ut till ett träningsläger där debattproffs  hjälper de utvalda att utvecklas ytterligare.

3.

I slutet av terminen hålls tävlingen på en stor scen i Stockholm där lagen debatterar mot varandra med ära och priser på spel.

HUR GÅR DET TILL?

Med hjälp av retorik, argumentation, debatt och kritiskt tänkande, utvecklar gymnasieelever konkreta verktyg för att kunna ta diskussioner och debatter i sin vardag.

LEKTIONERNA

Färdiga lektioner, tillhörande lektionsmaterial och lärarhandledningar har tagits fram tillsammans med lärare, retoriker och andra yrkeskunniga.

Materialet har utformats efter ämnesmål i SV 1, 2, och 3, SVA 1, 2, och 3, och SAM 1a, 1b, och 2, för att passa elever med olika förkunskaper och intresse.

Fokus ligger på att lära sig använda verktygen i praktiken, och komplettera detta med nödvändig teori.

TRÄNINGSLÄGER

Alla elever som vill kan anmäla intresse för att representera sin klass i Debattspelen. Från de intresserade väljs fem talanger ut och bildar det lag som kommer tävla mot andra skolor i den stora finalen.

Talangerna drillas vid ett antal tillfällen av debattproffs för att ännu bättre kunna argumentera och ges bäst möjligheter att vinna.

Varje lag tilldelas en coach som följer dem längs hela resan och ger tips kring både tävlingen och livet.

TÄVLING

Under en fullspäckad dag tävlar skolorna mot varandra i klassisk debatt inför publik. Förutom äran att vara Stockholms bästa debattskola står även ett antal priser på spel. Bland annat ett mindre körkortspaket, biobiljetter och priser för bästa outfit, bästa talare, bästa hejarklack med flera.

Varför gör vi detta?

I dagens medieklimat ställs vi dagligen inför situationer där vi allt snabbare och mer tydligt behöver uttrycka våra åsikter och stå upp för det vi tror på.

Allt fler nyhetsflöden, spridande av desinformation, och ständiga diskussioner på flera olika plattformar har gjort det viktigare än någonsin att kunna granska fakta och argument, och urskilja åsikt från information.

Särskilt unga konfronteras ofta med debatter och diskussioner. Studier visar också att ungas samhällsengagemang och intresse för politik har ökat kraftigt sedan millennieskiftet. Men trots det ökade politiska intresset ser vi inte ökat partipolitiskt engagemang, snarare tvärtom.

63%

av tillfrågade unga uppger att de har inget eller litet förtroende för politiska partier (källa)

76%

av tillfrågade unga upplever att de inte känner att de blir tagna på allvar (källa)

Slutsatsen

Vi ser alltså att unga har stort driv och stor vilja att påverka sin vardag, samtidigt som de har minskad tilltro till etablerade aktörer och en generell upplevelse av att inte bli tagen på allvar. Resultatet? En generation i politisk frustration.

Med projektet Debattspelen verkar vi för att öka ungas kunskaper om, deltagande i, och möjlighet att påverka samhällsdebatten. Förutom fler röster i samhällsbygget ges unga dessutom möjlighet till personlig utveckling och ännu bättre framtidsutsikter.

BAKOM PROJEKTET

Debattspelen finansieras av Allmänna arvsfonden och är ett samarbete mellan Sveriges Ungdomsråd och Kulturhuset Stadsteatern.

Projektet har beviljats stöd under tre år med start 2017, med en plan för att Debattspelen ska kunna leva vidare i stort och smått över hela landet.

Låter det bra?