HÖJ UNGAS RÖSTER! Debattspelen var  ett projekt som riktade sig till gymnasieelever. Syftet är att ge konkreta verktyg inom argumentation och retorik, samt lust att delta i samhällsdebatten.

Projektet pågick under 2016-2019 i Sveriges ungdomsråds regi. Lektionsmaterialet är öppet för nedladdning att användas i skolor, föreningar och andra sammanhang.

För frågor eller tankar om projektet hänvisas till Sveriges ungdomsråd på svung.se/kontakt